Background pattern

default-logo

E-bost info@walesexporters.org | ffonio ni 01792 637284 | Gweld yng Saesneg
slider1slider1

Croeso i WWEA!

Gwneud Allforio Byd Eang Yn Hawdd!
Ein prif amcan yma yn y WWEA yw annog a cefnogi
gweithgarwch allforio o fewn y gymuned De Cymru.
Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf amcan hwn wedi profi
i gael ei llwyddiannus iawn gyda chyfarfodydd rheolaidd.
Slider backgroundGrowthGlobe
ENNILL TROEDLE MEWN MARCHNADOEDD NEWYDD!
YMUNO Â'N CYMUNED MAWR O ALLFORWYR
slider3
Allforwyr cyfarfod: 17 Ebrill
@ Grape a Olive
Cyfarfod allforwyr heddiw yn cynnig cyfleoedd busnes gwych
gyda allforio fasnach rhwng Cymru a Slofacia, yn ogystal â newydd
rhagolygon o danwydd ynni adnewyddadwy a glanach.

Cliciwch yma i weld y crynodeb digwyddiad. (yng Saesneg)

ALLFORIO WEDI EI WNEUD YN HAWDD LEDLED Y BYD

 

Hoffech chi ehangu eich busnes i farchnadoedd rhyngwladol?

Gallwn eich helpu i fynd â’ch busnes dramor!

Mae galw am nwyddau a gwasanaethau Cymreig ledled y byd a gall allforio gyfrannu’n arwyddocaol i’ch busnes.

Gall Cymdeithas Allforwyr Gorllewin Cymru eich helpu i ymsefydlu mewn marchnadoedd newydd wrth esbonio sut mae allforio’n gweithio, pwy sydd angen i chi siarad â nhw, a ble mae’r marchnadoedd gorau ar gyfer eich cynnyrch.

Os hoffech wybod a all ein cymdeithas helpu eich busnes mae croeso i chi gysylltu â ni.


Digwyddiad nesaf
Noson Allforio
Dydd Mawrth 13 Medi 2011
am 5.30pm

Cafe Twocann
Ffordd y Brenin
Abertawe
SA1 8PL

Cliciwch yma i gael map

Invalid or expired token.