Background pattern
default-logo
E-bost info@walesexporters.org | ffonio ni 01792 637284 | Gweld yng Saesneg

Digwyddiad: Fforwm Allforio
Dyddiad:  Dydd Mawrth 28 Mehefin 2011 am 5.30pm
Lleoliad: Village Hotel, Abertawe SA1 8QY
Siaradwr:
Bydd Paul James, Rheolwr Contractau, Rhaglenni Cefnogi Masnach Ryngwladol Llywodraeth Cynulliad Cymru, yn rhoi cyflwyniad ffeithiol ynghylch rhaglenni cyfredol a’r gefnogaeth sydd ar gael i allforwyr.
___________________________________________________________________
Digwyddiadau Blaenorol
____________________________________________________________________
Digwyddiad:
Dogfennaeth Allforio
Dyddiad: Mercher 1 Mehefin 2011 am 5.30pm
Lleoliad: Ice House, Ffordd y Brenin, Abertawe SA1 8PG

Siaradwr:
Mae David Phipps yn Gymrawd Sefydliad y Gweithwyr Proffesiynol Cludiant ac yn  Bennaeth ei gwmni Ymgynghoriaeth  Rheoli  a Gwasanaethau Hyfforddi ei hun. Mae gan David  brofiad sylweddol o Fasnach Ryngwladol, sy’n ei alluogi i ymdrin yn llwyddiannus â datblygiadau busnes, yn cynnwys nifer o ardaloedd daearyddol ac ar ran ystod eang o Sectorau Diwydiant/Gwasanaeth.

Ar hyn o bryd, mae David yn cynnal cyrsiau Allforio ar ran ‘The Centre for Business’ i alluogi cwmnïau i gael mynediad at gyfleoedd hyfforddiant wedi’u hariannu.

Digwyddiadau Diweddaraf 2011

Digwyddiad: Allforio i UDA

Dyddiad: Dydd Mercher 4ydd. Mai 2011 am 5.30yh

Lleoliad: Caffi Americano Jazz, Heol y Brenin, Abertawe SA1 8PP 

Ein prif siaradwr yw Craig Evans , Cyfarwyddwr Rheoli gwreiddiol SureView Systems International Cyfyngedig a leolir yn Abertawe. Mae SureView Systems yn gwmni meddalwedd sy’n ysgrifennu ac yn trwyddedu meddalwedd i alluogi gorsafoedd monitro CCTV pell i drafod ac i reoli offer diogelwch a CCTV amrywiol ar safleoedd a fonitrir yn effeithiol. 

Bydd Anna Bastek o’r cwmni cyfieithu Cyfieithu Wolfestone Cyfyngedig, sydd wedi ennill  llawer o wobrau, yn dilyn gyda thrafodaeth ar ensyniadau ac awgrymiadau cyffredinol ar gyfer marchnata ac allforio.

Digwyddiadau Diweddaraf 2010

Digwyddiad: Allforio i’r Dwyrain Canol

Dyddiad: 26ain Hydref am 5:30 pm

Lleoliad: Charlie’s Café Bar, 2 Prospect Place, Abertawe, SA1 1QP

Siaradwyr: Ein siaradwr heno fydd Steve Price, o Dr Organics Limited.  Mae Dr Organics wedi’i leoli yn JSheds,  SA1 Glannau Abertawe ac maent yn llwyddiannus mewn creu cynnyrch gofal croen organig unigryw.

Digwyddiadau Blaenorol 2010

Digwyddiad: Allforio i India

Dyddiad: 15fed Medi am 5:30 pm

Lleoliad: Bwyty Indiaid Miahs, 137 Ffordd Santes Helen, Abertawe. SA1 4BL

Siaradwyr: Ein siaradwr heno fydd Phil Tandy o Atradius (cwmni yswiriant credyd a rheolaeth risg – gyda chyfrifoldeb am fasnach rhyngwladol – yn arbenigo mewn Asia) ac fe fydd Phil yn rhoi trosolwg o fasnachu gydag India gan siarad o brofiad.

Digwyddiadau’r tymor diwethaf

Dyddiad Siaradwyr Lleoliad
Mehefin 22ain am 5:30 pm Allforio i’r AlmaenEin siaradwr am y noswaith fydd Malcolm Davies, Rheolwr Masnachu a Buddsoddi  Busnes Rhyngwladol Cymru ar gyfer yr Almaen, Awstria a Liechtenstein. AspersSalubrious PlaceStryd Wind

Abertawe

SA1 1EE

Cliciwch am fap

Mai 18fed am 5:30 pm Allforio i Dde AffricaEin siaradwr ar allforio i Dde Affrica yw Duncan Bonnett, Partner mewn cwmni ymchwil ac ymgynghoriaeth yn Ne Affricana, Whitehouse & Associates, ac mae ganddo ugain mlynedd o brofiad mewn cynnig ymchwil mewn amgylchedd academaidd a chorfforaethol. CastellmareBracelet BayY Mwmbwls

SA3 4JT

Cliciwch am fap

Ebrill 20fed am 5:30 pm Allforio i’r Weriniaeth TsiecEin siaradwr gwadd fydd Paul Sinclair, sydd yn Ymgynghorydd Masnach ar gyfer gwledydd Canol a Gorllewin Ewrop Neuadd y ddinasYstafelloedd  Pwyllgora 3a/3bAbertawe

SA1 1PE

Cliciwch am fap

Mawrth 23ain am 5:30 pm Allforio i MalaysiaNicola yw Partner De Ddwyrain Asia  IBW ac fe fydd yn rhoi trosolwg cyffredinol o fasnachu gyda Malaysia ac fe fydd hi’n crybwyll Singapore a Gwlad Thai. Ystafell Dderbyn yr Arglwydd Faer,Neuadd y Ddinas, AbertaweSA1 4PE

Cliciwch am fap

Chwefror 22ain am 5:30 pm Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Allforio i Dde AmericaFe fydd gennym gyfle unigryw i siarad ag arbenigwyr gwledydd penodol yn y marchnadoedd canlynol; Yr Ariannin, Mecsico a Brasil.Ein prif siaradwyr fydd:

Alfredo Fierro:  sydd yn dod o’r Ariannin ac afydd yn siarad am fasnachu â’i wlad.

Chris Wall: O Raglen Ysgogiadau Ariannol UKTI,bydd yn siarad am Mecsico a Brasil.

Fe’u ddilynnir gan ein Siaradwr Cymorth

Bill Fraser: Pennaeth Tim Americas IBW a fydd yn siarad am America Ladin a Gwasanaethau Cymorth IBW.

Cliciwch yma i weld podlediad De America

Cliciwch yma i weld ein herthygl am Fywyd Busnes America Ladin

Ystafell Dderbyn yr Arglwydd Faer,Neuadd y Ddinas, AbertaweSA1 4PE

Cliciwch am fap

Chwefror 2il am 5:30 pm Allforio i TseinaGyda’r Flwyddyn Newydd Tseinieg ar y 14eg o Chwefror fe fydd hwn yn rhoi cyfle i ni ddathlu’Blwwyddyn Tseinieg y Teigr yn gynnar.Mae gennym ddau siaradwr ar gyfer y noswaith:

Shelly Zhu:  Ymgynghorydd Masnach IBW ar gyfer  Tseina, a  fydd  yn siarad am y sefyllfa fasnachol a’r cyfleoedd cyfredol.

Jane Wang:  syy’n gweithio gyda myfyrwyr rhyngwladol ym Mhrifysgol Abertawe abydd  yn siarad am ei gwybodaeth o farchnadoedd Tseina ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol.

Cliciwch yma i weld podlediad Tseina

Cliciwch yma i weld ein herthygl am Fywyd Busnes Tseina

Oriental Garden, Ardal Forwol Abertawe, Abertawe, SA1 3AXCliciwch am fap

Digwyddiadau blaenorol 2009

Dyddiad Siaradwyr Lleoliad
Ragfyr 8fed am 5:30 pm Allforio i Korea – ein siaradwr ar gyfer y noson yw:Sungho Choi: Deon Datblygiad Rhyngwladol, Ysgol Efengylaidd Theoleg Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr, De CymruCliciwch yma i weld podlediad Korea

Cliciwch yma i weld ein herthygl am Fywyd Busnes Korea

Ystafell Bwyllgora 2Neuadd y SirFfordd Ystumllwynarth Abertawe

SA1 3SN

Cliciwch am fap

Tachwedd 2il am 5:30 pm Allforio i’r Dwyrain Canol – Mae gennym dri arbenigwr a fydd yn rhoi cyflwyniadau ar fasnachu gyda’r Dwyrain Canol.  Mae’r tim yn gwneud cyfres o seminarau i godi ymwybyddiaeth yng Nghymru ac, yn debyg i’n digwyddiad diwethaf ar “Ewrop”, fe fyddant yn dod i roi cyflwyniadau ar drosolwg o’r ardal a sut i wneud busnes.Ein siaradwyr ar gyfer y noswaith yw:Lee Jennings: Is-lywydd (Dwyrain Canol), Busnes Rhyngwladol Cymru (IBW), yr Emiradau Arabaidd Unedig, sydd wedi ei leoli yn Dubai.

Dennis Clarke:  Un o’r ymgynghorwyr cyswllt mwyaf blaenllaw a fydd yn rhoi cymorth strategol i gwmniau bach a chanolig drwy Gymru gyfan gydag IBW ac mae ganddo brofiad eang yn yr Aifft

Paul Gibert: Entrepreneur gyda nifer fawr o Gyfarwyddwriaethau a phrofiad eang, yn arbennig gyda Libia.

Cliciwch yma i weld podlediad y Dwyrain Canol

Village HotelLangdon RoadAbertawe

SA1 8QY

Cliciwch am fap

medi 22ain am 6:00 pm Fforwm Ewropeaidd – Fe fydd nifer o Arbenigwyr Gwlad yn yFarchnad ar gael i ateb cwestiynnau ynghyd â sesiwn rhwydweithio.Thomas Heinrich, AHP GmbH & Co KGColin Rosser, Alpha Management Consultants

Bill Jones, Kinetic Cubed

John Worthington, IBT Partners

Hanneke Verschuren, Orta Consultants

Peter Sanders, psps consultants

Cliciwch yma i weld podlediad  y Fforwm Ewropeaidd

Adborth ar ddigwyddiad gan Gadeirydd WWEA

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau,Ffordd Ystumllwynarth,Ardal Forwol,

Abertawe SA1 3RD

Cliciwch am fap

Dydd Mawrth Mehefin 9fed am 5:30 pm Allforio i Rwsia – Yn siarad bydd Philip Owen, Cyfarwyddwr Volga Trading, sydd yn arbenigo ym marchnad Rwsia a Maria Leshchnskaya, Cynghorydd Masnachu a Buddsoddi yn y Llysgenhadaeth Prydeinig ym Moscow. Hurns Brewing Co,Alberto Road,Century Park,

Parc Anturiaeth Abertawe,

SA6 8RP

Cliciwch am fap

Dydd Mawrth Ebrill 28ain am 5:30 pm Allforio i Tseina – Yn siarad bydd Mark Jones, China British Business Council CBBC. Oriental Garden, Victoria Quay,AbertaweSA1 3XA

Cliciwch am fap

Dydd Mawrth Mawrth 24ain am 5:30 pm Bydd y digwyddiad yn dechrau am 5.30pm gyda derbyniad ac yna gair o groeso gan Arglwydd Faer a’r Cynghorydd Gareth Sullivan Lawnsiad Gwefan – Yn siarad bydd Yr Athro Brian Morgan, Athro Entrepreneuriaeth yn Ysgol Rheolaeth Caerdydd yn UWIC lle mae’n Gyfarwyddwr ar y Ganolfan Arweinyddiaeth Creadigol a Menter newydd (CLEC).  Bydd arddangosiad yn cael ei gynnal o’r wefan newydd a’r fforwm.Cliciwch yma i weld y datganiad diweddar i’r wasgCliciwch yma i weld podlediad y lawnsiad Neuadd George Neuadd y Ddinas,Abertawe.SA1 4PE

Cliciwch am fap

Dydd Mawrth Chwefror 24ain am 5:30 pm Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac Allforio i’r UDA – yn siarad bydd Bill Fraser, Ron Cole, Paul Ciggers o Dîm America yr IBW.Cliciwch yma i weld podlediad y CCBCliciwch yma i weld podlediad tîm America Village HotelFfordd FabianAbertawe

SA1 8QY

Cliciwch am fap

Dydd Mawrth Ionawr 20fed am 5:30 pm Allforio i India – Yn siarad bydd Dr Paul Davies, Aelod o’r UK Indian Business Council (UKIBC). Bwyty Karma Indian3 Victoria Road,Abertawe.

SA1 3NE

Cliciwch am fap

Digwyddiadau Blaenorol 2008

Dyddiad Siaradwyr Lleoliad
Tachwedd 2008 Allforio i Scandinafia – Y siaradwyr oedd Ken Evans o Handelsbanken a Rhys Jones o Rhys Jones Images Cross KeysSgwâr y Santes FairAbertawe
Hydref 2008 Allforio i Siapan – Y siaradwr oedd Gavin Hamilton Wasabi Sushi BarUplandsAbertawe
Medi 2008 Gwobr y Frenhines am Fenter – y siaradwyr oedd Stephen Brice, David Moore a Patrick Gee Village HotelFfordd FabianAbertawe

SA1 8QY

Chwefror 2008 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol/Gofal Iechyd Y siaradwyr oedd Mike Younghusband o BBI Healthcare a Jayne Wheeler o Cyden Ltd. TechniumAbertawe
Ionawr 2008 Celf a Chrefft Y siaradwyr oedd Carol Francis o Structural Change ac Anna Lewis o CIRIC, Athrofa Abertawe Amgueddfa Abertawe
Invalid or expired token.