Background pattern
default-logo
E-bost info@walesexporters.org | ffonio ni 01792 637284 | Gweld yng Saesneg

Mae aelodaeth Cymdeithas Allforwyr Gorllewin Cymru yn agored i bob cwmni beth bynnag ei faint a’i sector diwydiant. Mae gan fusnesau hawl i gael y cyfarfod cyntaf yn rhad ac am ddim fel sesiwn blasu i weld y buddion y mae’r Gymdeithas yn eudarparu. Ar ôl y cyfarfod cyntaf, disgwylir i fusnesau ymuno neu fel arall gellir mynychu cyfarfodydd pellach am £10 y pen.

I ymuno, cwblhewch y ffurflen isod:

 

 • Tanysgrifiad Blynyddol Unigol

  Aelodau Siambr Fasnach De Cymru
  Unigolion nad ydynt ynaelod
  £30.00
  £35.00

  Tanysgrifiad Blynyddol Corfforaethol (hyd at 4 person)

  Aelodau Siambr Fasnach De Cymru

  Unigolion nad ydynt yn aelod

  £60.00
  £70.00
 • Enw cyswllt (ofynnol)


  Please leave this field empty.

  Enw'r Cwmni

  Cyfeiriad(ofynnol)

  Dinas

  Côd post(ofynnol)

  Rhif ffôn (ofynnol)

  Cyfeiriad Ebost (ofynnol)

  Gwefan

  Rhif Aelodaeth Siambr Fasnach De Cymru

Invalid or expired token.